Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Έρχονται κατασχέσεις-εξπρές για οφειλές προς την Εφορία

Του Σπύρου Δημητρέλη
Ποσό τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι λιγότερο δηλαδή από το προβλεπόμενο πρωτογενές πλεόνασμα του 2018, σχεδιάζει να εισπράξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του

υπουργείου Οικονομικών από ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς το Δημόσιο.

Πρόκειται για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο στοχεύει να φέρει στα κρατικά ταμεία σφίγγοντας τον κλοιό στους ομολογουμένως πολλούς φορολογουμένους που δεν μπορούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους οφειλές.

Η πολιορκία των οφειλετών περιλαμβάνει τρεις κινήσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται όχι μόνο μαστίγιο, αλλά και... καρότο. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2017 η ΑΑΔΕ κατάφερε να εισπράξει από παλιές (δημιουργήθηκαν πριν από το 2017) και νέες (δημιουργήθηκαν εντός του 2017) οφειλές το ποσό των περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης και έντασης της επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης όσο και της εισπρακτικής απόδοσης ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης που έχουν συνάψει οι φορολογούμενοι στο παρελθόν, με χαρακτηριστικότερη αυτή των 100 δόσεων, που έχει αποδειχθεί σωσίβιο για πολλούς.

Οι παρεμβάσεις που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την αύξηση των εισπράξεων από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, μηδενισμό της περιόδου χάριτος για την εξόφληση νέων φορολογικών οφειλών προκειμένου να μη χαθεί ρύθμιση που έχει χορηγηθεί και συνεχή επικαιροποίηση των λιστών μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Αυτόματες κατασχέσεις

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την είσπραξη των οφειλών από όσους δεν πληρώνουν εγκαίρως τις οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση. Σήμερα η διαδικασία για την έκδοση κατασχετηρίων μέχρι και την απόδοση των κατασχεθέντων ποσών στο δημόσιο ταμείο απαιτεί τουλάχιστον έναν μήνα και περιλαμβάνει και πολλά "χειρόγραφα" στάδια. Από τη χειρόγραφη επίδοση κατασχετηρίων στα χέρια τρίτων (ενοικιαστές, πελάτες επιχειρήσεων κ.ά.) μέχρι και την επιλογή σε επίπεδο Εφορίας των οφειλετών εναντίον των οποίων θα εκδοθεί κατασχετήριο. Σε πολλές περιπτώσεις, η χειρόγραφη αυτή διαδικασία επιτρέπει το στοιχείο της υποκειμενικότητας, καθώς η συμπεριφορά του οφειλέτη, δηλαδή αν και κάθε πότε πληρώνει, σταθμίζεται από τον προϊστάμενο της Εφορίας, του δικαστικού τμήματος και του τμήματος Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προκηρύξει τον διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αυτοματοποιήσει πλήρως τις διαδικασίες κατασχέσεων. Στα τερματικά των εφοριακών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα υπάρχουν έξι πολύ σημαντικές ηλεκτρονικές εφαρμογές, που θα "διευκολύνουν" το εισπρακτικό έργο. Ειδικότερα, θα υπάρχει:

1. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.

2. Εφαρμογή παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων.

3. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

4. Εφαρμογή παρακολούθησης και αυτοματοποίησης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

5. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

6. Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

Με τις παραπάνω εφαρμογές θα "χτίζεται" το προφίλ κάθε οφειλέτη και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα προσαρμόζονται ανάλογα, προκειμένου να είναι πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά.

Τα πιο διαδεδομένα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση είναι η έκδοση κατασχετηρίου για τα υπόλοιπα που διατηρεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς ο οφειλέτης. Μετά την ηλεκτρονική λήψη του κατασχετηρίου, οι τράπεζες δεσμεύουν τα σχετικά ποσά και τα αποδίδουν στο δημόσιο ταμείο. Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα σε έναν ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό και για ποσό έως 1.250 ευρώ. Ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός δηλώνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τον φορολογούμενο στο Taxisnet.

Μηδενισμός περιόδου χάριτος


Από την Πρωτοχρονιά οι φορολογούμενοι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους για τμηματική εξόφληση θα χάνουν τη σχετική ρύθμιση ακόμα και αν καθυστερήσουν την εξόφληση ή ρύθμιση νέων φορολογικών οφειλών έστω και για μία ημέρα. Το να χάσει ένας φορολογούμενος τη ρύθμιση σημαίνει ότι το συνολικό ανεξόφλητο ποσό που έχει ρυθμίσει γίνεται αυτόματα στο σύνολό του απαιτητό, που μπορεί να σημαίνει και ενεργοποίηση κατασχέσεων εναντίον του οφειλέτη.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος έχει ρυθμίσει με τη ρύθμιση των 100 δόσεων ποσό 5.000 ευρώ, από το οποίο έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 4.000 ευρώ. Στο τέλος Ιανουαρίου θα πρέπει να εξοφλήσει την πέμπτη και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ, ύψους 300 ευρώ. Αν έως τη λήξη της προθεσμίας δεν εξοφλήσει τη δόση του ΕΝΦΙΑ ή δεν εντάξει τη σχετική φορολογική υποχρέωση σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης, τότε θα χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, και το ποσό των 4.000 ευρώ (μαζί με την αναβίωση των προσαυξήσεων που γλύτωσε όταν εντάχθηκε στη ρύθμιση) θα γίνει απαιτητό. Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα νέας ρύθμισης σε 100 δόσεις. Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι αυτή της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν σύντομα να ρυθμίζουν σε 12 δόσεις μέσω Διαδικτύου τις φορολογικές οφειλές πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Μέχρι σήμερα η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες δινόταν μόνο με χειρόγραφη αίτηση στην Εφορία.

Νέες λίστες οφειλετών

Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι νέες κοινές λίστες οφειλετών της φορολογικής διοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων. Πρόκειται για φορολογουμένους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορίες, τελωνεία και ασφαλιστικά ταμεία άνω των 150.000 ευρώ. Ωστόσο, αυτές οι λίστες πρόκειται σύντομα να επικαιροποιηθούν εκ νέου, προκειμένου σε αυτές να εμφανίζονται μόνο οφειλές οι οποίες μπορούν να εισπραχθούν αλλά και οφειλέτες οι οποίοι δεν έχουν πτωχεύσει. Αυτό θα γίνει με τον διαχωρισμό των οφειλών σε αυτές που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης και σε αυτές που θα θεωρηθούν εισπράξιμες βάσει των οικονομικών δεδομένων του οφειλέτη. Τέτοια δεδομένα είναι το εισόδημα και η περιουσία του οφειλέτη.

Πηγή: capital.gr

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

SOCIAL MEDIA POSTS

Αναλαμβανω την Διαχειριση Social Media εταιρειων και μικρων επιχειρησεων.
I UNDERTAKE THE MANAGEMENT OF SOCIAL MEDIA OF COMPANIES AND SMALL BUSINESSES.


EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Κλέλια Ρένεση για Νέα Σμύρνη: «Μαζέψτε τα μαντρόσκυλα και σκύψτε το κεφάλι»

Η Κλέλια Ρένεση έχει αποδείξει επαλειμμένα πως είναι από τα δημόσια πρόσωπα που δε διστάζει να πει την άποψή της και συχνά παίρνει θέση για βασικά θέματα που αφορούν την κοινωνία εκφράζοντας τις σκέψεις της με αρκετά αιχμηρό τρόπο. Αφορμή για το νέο δημόσιο ξέσπασμα της ηθοποιού στάθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον κοροναϊό, οι παρενοχλήσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τα πρόσφατα επεισόδια αστυνομικής βία στη Νέα Σμύρνη.

Με δέλεαρ τα υψηλά ενοίκια καλύπτονται με πάνελ 1.500 στρέμματα στον Δρυμό

Με «δέλεαρ» την προσφορά υψηλών τιµηµάτων για ετήσιο ενοίκιο που ανέρχονται στα 200 ευρώ το στρέµµα για συµβάσεις 25ετίας , µεσίτες οι οποίοι δρουν για λογαριασµό επενδυτών, «αλωνίζουν» την περιοχή και έχουν πείσει κυρίως ετεροαπασχολούµενους αγρότες κατόχους γης να π αραχωρήσουν τα χωράφια τους για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά .

Οι ΗΠΑ κατασκόπευαν τη Μέρκελ με τη βοήθεια της Δανίας, σύμφωνα με έκθεση

Οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας βοήθησαν τις ΗΠΑ να κατασκοπεύσει Ευρωπαίους πολιτικούς, όπως η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, κατά την περίοδο από το 2021 μέχρι το 2014, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Αναλυτικότερα, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (FE) της Δανίας συνεργάστηκε με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) για τη συλλογή πληροφοριών, σύμφωνα με έκθεση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα Danmark

Καταναλωτές: Η πανδημία άλλαξε για πάντα αγορές και πληρωμές

Η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη για μία σειρά από αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, σε ό,τι αφορά τόσο τις αγορές όσο και τις πληρωμές. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι η «μη επαφή» ήρθε για να μείνει. Από τη μια το 50% των καταναλωτών θα συνεχίσει να ψωνίζει online μόδα, όπως αποκαλύπτει έρευνα που πραγματοποίησε η μηχανή αναζήτησης καταστημάτων μόδας GLAMI, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 4.000 απαντήσεις, ενώ από την άλλη, το 93% των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών σε φυσικό κατάστημα γίνονται πλέον ανέπαφα, σύμφωνα με την Mastercard.

Νέες αντικειμενικές αξίες Ανατροπές στην κτηματαγορά και τους φόρους ακινήτων

«Φωτιά» στον χάρτη της κτηματαγοράς αναμένεται να βάλουν οι νέες αντικειμενικές αξίες. Τα αποκαλυπτήρια των νέων τιμών που θα αποκτήσουν τα ακίνητα σε 13.808 περιοχές σε όλη τη χώρα θα γίνουν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να προαναγγέλλει αυξήσεις στις αντικειμενικές ακόμη και κατά 40%. Οι νέες τιμές θα δημοσιοποιηθούν τώρα αλλά θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ,

Το πιτόγυρο που μπορείς να τρως κάθε μέρα χωρίς να παχαίνεις

Και σε ποιον δεν αρέσει το πιτόγυρο και η γεύση που προσφέρει αυτό; Κάποιοι σίγουρα θα μπορούσαν να τρέφονται καθημερινά με αυτό. Ανασταλτικός παράγοντας είναι βέβαια οι θερμίδες που το συνοδεύουν.

Από αναβολή σε αναβολή και τώρα για τέλη Μαϊου η συνδεδεμένη στα ζωικά

Χωρίς να γίνεται γνωστός ο λόγος της μεγάλης αυτής καθυστέρησης , σχεδόν ένα μήνα από το σύνηθες τα προηγούμενα χρόνια, οι αρμόδιοι κάνουν λόγο για τεχνικά κολλήματα που δεν έχουν επιτρέψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που ρίχνουν το βάρος στη «δουλειά» του γνωστού μηχανογραφικού συστήματος.  

Εργασιακά: Κορυφώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και συνδικάτων με φόντο το νέο νομοσχέδιο

Οξύνεται η αντιπαράθεση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με τα συνδικάτα να ετοιμάζουν την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση με την κυβέρνηση την Πέμπτη 3 Ιούνη. Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τις απεργίες, αλλαγές που όπως είπε θα λειτουργήσουν έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

Οι μηνιαίες προβλέψεις του Μαΐου για τα ζώδια ανά δεκαήμερα

ΚΡΙΟΣ 1ο δεκαήμερο Με τον Ερμή και την Αφροδίτη να μετακινούνται στους Διδύμους στις 4/5 και 9/5 αντίστοιχα έχεις την ευκαιρία να επικοινωνήσεις τα συναισθήματά σου και να προωθήσεις σημαντικές συμφωνίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Το εμπόριο και οι συναλλαγές σε ευνοεί καθώς σου δίνουν την ευκαιρία να προχωρήσεις σε συμφωνίες που θα είναι ιδιαίτερα θετικές για εσένα.

Αποζημιώσεις Ξεχασμένες στο Οικονομικών οι έκτακτες ενισχύσεις στην πατάτα

Στα χρήµατα αυτά, που είναι εγκεκριµένα από τις Βρυξέλλες , αλλά φαίνεται να έχουν ξεχαστεί στο «συρτάρι» του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Θεόδωρου Σκυλακάκη , πολλοί πατατοκαλλιεργητές είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους για να µπουν στην καλλιέργεια δυναµικά.