Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κούρεμα χρέους για την Ελλάδα: Ζήτημα νομικό ή πολιτικό;

Η συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει η ελληνική κυβέρνηση και οι πιστωτές της στη συνεδρίαση του Eurogroup του Μαΐου 2016 προέβλεπε ότι μετά τη...

νομοθέτηση και εφαρμογή σκληρών δημοσιονομικών μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση θα ακολουθούσε μια σειρά παρεμβάσεων στο χρέος με σκοπό την αναδιάρθρωσή του.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα ετίθεντο σε εφαρμογή ορισμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης (όπως και συνέβη) και ακολούθως με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα συγκεκριμενοποιούνταν ορισμένα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους με σκοπό να καταστήσουν βιώσιμες τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις εξυπήρετησής του, ειδικά μετά τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις συνιστούν μεν μια μορφή αναδιάρθρωσης, ωστόσο δεν φαίνεται να βοηθούν καθοριστικά στην αποκατάσταση της βιωσιμότητάς του μακροπρόθεσμα. Αντίθετα εκείνο που θα συνέβαλε οριστικά στην κατεύθυνση αυτή είναι η ελάφρυνσή του με τη μορφή κουρέματος.

Η επιλογή αυτή, κυρίως με τη μορφή του ονομαστικού κουρέματος, έχει αποκλειστεί από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, με το βασικό επιχείρημα ότι μια τέτοια ενέργεια έρχεται σε αντίθεση με το δίκαιο της Ε.Ε. Με μια πιο προσεκτική ματιά, όμως, η θέση αυτή δεν φαίνεται να είναι απολύτως ορθή.

Σύμφωνα με το άρθρο 125 ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης), η Ενωση καθώς και τα κράτη-μέλη δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι κεντρικές κυβερνήσεις. Πρόκειται για την περίφημη «ρήτρα μη διάσωσης» (no bail-out clause).

Ωστόσο το Δικαστήριο της Ε.Ε., στην υπόθεση Prinlge (2012) η οποία αφορούσε τη συμβατότητα του ΕΜΣ με τις Συνθήκες, αποφάνθηκε ότι η εν λόγω διάταξη έχει σκοπό να διασφαλίσει πως τα κράτη-μέλη ακολουθούν υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές, που με τη σειρά τους οδηγούν στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της νομισματικής ένωσης.

Επομένως, η λειτουργία του ΕΜΣ δεν θεωρήθηκε αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. εφόσον εκπληρώνονται δύο προϋποθέσεις: πρώτον, η ενεργοποίηση της χρηματοοικονομικής συνδρομής από τον μηχανισμό να αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας της νομισματικής ένωσης και, δεύτερον, η βοήθεια αυτή να υπάγεται σε ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία που προέκρινε το ΔΕΕ αποτελεί τη βάση της επιχειρηματολογίας όσων υποστηρίζουν ότι δεν ορθώνονται νομικά εμπόδια, από τη σκοπιά του δικαίου της Ε.Ε., στην πιθανότητα ενός κουρέματος χρέους.

Πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση ενός (εθελοντικού) κουρέματος τα κράτη-μέλη διατηρούν πάντα τον έλεγχο επί των μεμονωμένων απαιτήσεών τους έναντι του δανειζόμενου κράτους-μέλους. Το αν θα δεχθούν ή όχι ένα κούρεμα και υπό ποιους όρους αποτελεί κυριαρχική τους απόφαση, η οποία δεν είναι δυνατό να επηρεαστεί από το υπερχρεωμένο κράτος-μέλος.

Επίσης, μια πιθανή ελάφρυνση χρέους δεν οδηγεί με βεβαιότητα σε υπαναχώρηση από μελλοντικές υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές, αποδυναμώνοντας έτσι το επιχείρημα του λεγόμενου «ηθικού κινδύνου», τον κίνδυνο δηλαδή ότι με την παροχή ελάφρυνσης χρέους σε ένα κράτος-μέλος αυτομάτως εκείνο θα περιορίσει την προσπάθεια εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

Ενα κούρεμα όμως σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνει χώρα άνευ όρων, αλλά μπορεί να παρέχεται βαθμηδόν, όπως ακριβώς η χρηματοδοτική βοήθεια στο τρέχον αλλά και στα προηγούμενα προγράμματα (αξιολογήσεις επί των μεταρρυθμίσεων και των αποτελεσμάτων των στόχων και μετά εκταμίευση των δόσεων), και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις.

Υπό τον όρο αυτόν, δεν υπάρχει κανένας σημαντικός κίνδυνος να δημιουργηθούν κίνητρα στο δανειζόμενο κράτος-μέλος να αποφύγει τις υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Eπιπλέον η περίπτωση κουρέματος χρέους, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα, δεν θα αποτελεί ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά περισσότερο το τελευταίο στάδιο ενός εκτενούς και περίπλοκου προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας, που έχει ως τελικό στόχο να της επιτρέψει να αντισταθεί στις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της νομισματικής ένωσης.

Η εν λόγω απόφαση από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης θα συνιστούσε ένα έσχατο, ίσως, βήμα στην κατεύθυνση λύσης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, εφόσον όμως αποτελεί μέρος ενός προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας, το οποίο αφενός θα συνδέεται με την εκπλήρωση των απαραίτητων οικονομικών μεταρρυθμίσεων από το δανειζόμενο κράτος-μέλος, ενδεχομένως και με επιπλέον όρους και προϋποθέσεις, και αφετέρου δεν θα δημιουργεί κανέναν κίνδυνο για υπαναχώρησή του από μελλοντικές υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές.

Ετσι φαίνεται να μην παραβιάζονται οι όροι που θέτει το άρθρο 125 ΣΛΕΕ, καθώς επίσης εξακοντίζεται και ο «ηθικός κίνδυνος», κάτι το οποίο συνιστά θεμελιώδη λόγο ανησυχίας εκ μέρους των κρατών-μελών του ευρωπαϊκού Βορρά.

Το ερώτημα σχετικά με το αν ένα ενδεχόμενο κούρεμα εκ μέρους των πιστωτών είναι οικονομικά σκόπιμο, παραμένει αμφιλεγόμενο και απαιτεί πολιτική απάντηση. Το δίκαιο της Ε.Ε. ωστόσο δεν εμποδίζει την εν λόγω προσέγγιση επίλυσης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Τα καλά νέα είναι πως το ζήτημα αυτό τουλάχιστον παραμένει ανοιχτό στον δημοκρατικό διάλογο...

efsyn.gr

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

SOCIAL MEDIA POSTS

Αναλαμβανω την Διαχειριση Social Media εταιρειων και μικρων επιχειρησεων.
I UNDERTAKE THE MANAGEMENT OF SOCIAL MEDIA OF COMPANIES AND SMALL BUSINESSES.


EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Με δέλεαρ τα υψηλά ενοίκια καλύπτονται με πάνελ 1.500 στρέμματα στον Δρυμό

Με «δέλεαρ» την προσφορά υψηλών τιµηµάτων για ετήσιο ενοίκιο που ανέρχονται στα 200 ευρώ το στρέµµα για συµβάσεις 25ετίας , µεσίτες οι οποίοι δρουν για λογαριασµό επενδυτών, «αλωνίζουν» την περιοχή και έχουν πείσει κυρίως ετεροαπασχολούµενους αγρότες κατόχους γης να π αραχωρήσουν τα χωράφια τους για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά .

Κλέλια Ρένεση για Νέα Σμύρνη: «Μαζέψτε τα μαντρόσκυλα και σκύψτε το κεφάλι»

Η Κλέλια Ρένεση έχει αποδείξει επαλειμμένα πως είναι από τα δημόσια πρόσωπα που δε διστάζει να πει την άποψή της και συχνά παίρνει θέση για βασικά θέματα που αφορούν την κοινωνία εκφράζοντας τις σκέψεις της με αρκετά αιχμηρό τρόπο. Αφορμή για το νέο δημόσιο ξέσπασμα της ηθοποιού στάθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον κοροναϊό, οι παρενοχλήσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τα πρόσφατα επεισόδια αστυνομικής βία στη Νέα Σμύρνη.

Οι μηνιαίες προβλέψεις του Μαΐου για τα ζώδια ανά δεκαήμερα

ΚΡΙΟΣ 1ο δεκαήμερο Με τον Ερμή και την Αφροδίτη να μετακινούνται στους Διδύμους στις 4/5 και 9/5 αντίστοιχα έχεις την ευκαιρία να επικοινωνήσεις τα συναισθήματά σου και να προωθήσεις σημαντικές συμφωνίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Το εμπόριο και οι συναλλαγές σε ευνοεί καθώς σου δίνουν την ευκαιρία να προχωρήσεις σε συμφωνίες που θα είναι ιδιαίτερα θετικές για εσένα.

H πανδημία εντείνει το δημογραφικό αδιέξοδο της Ελλάδας

Με τους θανάτους να ξεπερνούν τις γεννήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες νέους και μορφωμένους να έχουν μεταναστεύσει, απόρροια και της 10ετούς κρίσης, και την Ελλάδα να έχει έναν από τους πιο γηρασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη, κοινός τόπος είναι πως το δημογραφικό αδιέξοδο της χώρας, το οποίο εντάθηκε από την έλευση της πανδημίας, αποτελεί ένα από τα

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν σπάνιοι τάφοι της περιόδου πριν από τα βασίλεια των Φαραώ

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Δέλτα του Νείλου ανακάλυψαν δεκάδες σπάνιους προδυναστικούς τάφους που ανάγονται στην περίοδο πριν από τα βασίλεια των Φαραώ στην Αίγυπτο πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια.  Ανακάλυψαν επίσης τάφους από την ύστερη περίοδο των Υκσώς (1650 έως 1500 π.Χ.), όταν μετανάστες από τη Δυτική Ασία κατέλαβαν τη χώρα βάζοντας τέλος στο Μέσο Βασίλειο της Αιγύπτου.  

Πασχαλινά κουλουράκια της γιαγιάς!

ΥΛΙΚΑ 250 γρ βούτυρο γάλακτος 3 αυγά 1/2 κιλό ζάχαρη 250 γρ γάλα 1/2 φακελάκι αμμωνία ξύσμα 1 λεμονιού 3 βανίλιες 250γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 1 1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Η χειραγώγηση της ενημέρωσης...

Γεννήθηκε και γέννησε προσδοκίες για μια νέα εποχή στην οποία οι πολίτες θα είχαν απεριόριστες δυνατότητες να ελέγχουν την εξουσία, να εκφράζουν απόψεις, να συμμετέχουν στα κοινά, να αντιπαρατίθενται στο...

Πασχαλινά κουλουράκια με βανίλια και πορτοκάλι

Υλικά 1/2 φλ. τσαγιού βούτυρο ανάλατο 3/4 φλ. τσαγιού ζάχαρη 2 αβγά 1/4 φλ. τσαγιού γάλα 1 κ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας Ξύσμα από ένα πορτοκάλι 2 κ. γλ. μπέικιν πάουντερ 2 1/2 φλ. τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 αβγό χτυπημένο με 1 κ. σ. νερό Σπόρους σουσαμιού για το γαρνίρισμα (προαιρετικά)  

Καταναλωτές: Η πανδημία άλλαξε για πάντα αγορές και πληρωμές

Η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη για μία σειρά από αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, σε ό,τι αφορά τόσο τις αγορές όσο και τις πληρωμές. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι η «μη επαφή» ήρθε για να μείνει. Από τη μια το 50% των καταναλωτών θα συνεχίσει να ψωνίζει online μόδα, όπως αποκαλύπτει έρευνα που πραγματοποίησε η μηχανή αναζήτησης καταστημάτων μόδας GLAMI, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 4.000 απαντήσεις, ενώ από την άλλη, το 93% των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών σε φυσικό κατάστημα γίνονται πλέον ανέπαφα, σύμφωνα με την Mastercard.

Τουρισμος Ξενοδοχεία: «Καμπανάκι» για ρευστότητα και μηδενικές κρατήσεις

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη ρευστότητα χτυπούν οι ξενοδόχοι πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν στις 14 Μαίου σημειώνοντας πως τους μήνες της πανδημίας τα έσοδά τους προέρχονται από τις επιστρεπτέες επιστροφές. Από το Νοέμβριο, οπότε τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ τα μέτρα για την καταπολέμηση της Covid, τα ξενοδοχεία δεν υποχρεώθηκαν να κλείσουν, όπως έγινε στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όμως η απαγόρευση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων κράτησε τις μονάδες συνεχούς λειτουργίας κλειστές.