Ο βύθος των Φούρνων αποκαλύπτει 58 αρχαία ναυάγια

Μπροστά σε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη ήρθαν οι έλληνες και οι ξένοι επιστήμονες που συμμετέχουν στις αρχαιολογικές έρευνες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στο αρχιπέλαγος των Φούρνων.
Το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στο φως 58 αρχαία ναυάγια και στην ουσία πρόκειται για την μεγαλύτερη συγκέντρωση αρχαίων ναυαγίων
που βρέθηκαν ποτέ στο Αιγαίο και ίσως στην Μεσόγειο.
Τα 58 ναυάγια καλύπτουν μια τεράστια περίοδο από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τον 20ο αιώνα. Τα περισσότερα χρονολογούνται στην ελληνιστική, ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή. www.in.gr