Πτυχία με άριστα στην ανεργία

Από τον
Αντώνη Τριανταφύλλου
Υψηλά ποσοστά ανεργίας, χαμηλές αμοιβές για όσους τυγχάνει να εργάζονται,
μικρότερο χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες -οι οποίες έχουν περισσότερες ευκαιρίες σπουδών σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη-, αλλά και μεγάλο ποσοστό προσωπικής επιτυχίας και ικανοποίησης από τη λήψη του πτυχίου βιώνουν οι Ελληνες πτυχιούχοι.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης Πανεπιστημίων, που επεξεργάστηκε η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, το πανεπιστημιακό πτυχίο φαντάζει ανίσχυρο να ανοίξει τις πόρτες της αγοράς εργασίας και να στηρίξει την ομαλή επαγγελματική εξέλιξη, όταν σε προηγούμενες δεκαετίες αποτελούσε από μόνο του ισχυρότατο εφόδιο επαγγελματικής αποκατάστασης. Ενδεικτικό της καταστροφικής «επέλασης» της κρίσης και των Μνημονίων είναι ότι το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων ΑΕΙ, ηλικίας 25-34 ετών, το 2010 δεν ξεπερνούσε το 16,9%, ενώ το 2014 εκτοξεύτηκε στο 32,5%!

Οι αποδοχές των πτυχιούχων ΑΕΙ το 2015 ήταν μεγαλύτερες από αυτές των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με βάση το 100 για τον μισθό των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι πτυχιούχοι στην Ελλάδα έλαβαν μισθό στο 137, κάτω από τον μέσο όρο στην Ε.Ε., όπου ο μέσος όρος των αποδοχών των πτυχιούχων κυμάνθηκε στο 152, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ στο 155.

Οι μειωμένες αμοιβές είναι ο μικρότερος εφιάλτης για τους πτυχιούχους και δεν συγκρίνεται με αυτόν που ακούει στο όνομα «ανεργία». Για τη μελετώμενη περίοδο, τα στοιχεία φανερώνουν ακόμη ένα παράδοξο, καθώς, την ώρα που στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ η ανεργία μειωνόταν, στην Ελλάδα κορυφώθηκε, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των νέων 25-34 ετών.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά ανεργίας ανέρχονταν στο 32,5% το 2014 και στο 30,2% το 2015, όταν στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ το ποσοστό ανεργίας εμφανίζει συνολικά πτωτική τάση σε σχέση με το 2014.
Επίσης, μια σημαντική παράμετρος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσα από τα μεταπτυχιακά, καθώς εργαζόμενο είναι το 67% των κατόχων πτυχίου (bachelor), ποσοστό που ανεβαίνει στο 79% για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα και εκτοξεύεται στο 91% για όσους έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα (PhD).
Ελάχιστα τα μεταπτυχιακά
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ανησυχήσουν τους Ελληνες πτυχιούχους, καθώς στη χώρα μας το 29% των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών έχει αποφοιτήσει από την Ανώτατη Εκπαίδευση. Από αυτούς, το 25% έχει αποκτήσει πτυχίο, μόλις το 2% έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (11%), και το 1% έχει ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή (PhD), ποσοστό ίδιο με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
δημοκρατια